ASFALTTA SOYULMAYI ÖNLEYİCİ KATKI MALZEMELERİ ( DOP )

 

 

Asfalt yol kaplamalarının uzun ömürlü olmasını sağlayan en önemli etmenlerden biri de agrega (mıcır) ile bitüm arasındaki yapışmanın yeterli olmasıdır. Yol yüzeyinde oluşan bozulma (kopmalar, sökülmeler, çukurlar, çatlaklar, vb.) nedenleri başında bu yapışmanın yeterli olmaması gelmektedir. Bitümün agregaya yapışması bir yüzey olayıdır. Yapışma, her iki malzemenin birbirleri ile yakın temasına, karşılıklı olarak yüzeylerin birbirini çekmesine, malzemelerin minerolojik, jeolojik ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Ayrıca ortamda su bulunması da, suyun bitümü agregadan ayırma özelliğinden dolayı, yapışmayı olumsuz etkilemekte ve sudan dolayı bir kez başlayan soyulma, trafik nedeni ile hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir. Agregalar az veya çok su-seven özelliğe sahiptirler. Bu agreganın su ile kolayca kaplanabildiği anlamına gelmektedir. Bitüm ise su sevmez, yani su ile birleşmesi söz konusu değildir. Agrega yüzeyi ince bir su tabakası ile kaplanırsa bitümün su tabakasını delip agregaya yapışması olası değildir ve kolaylıkla agrega yüzeyinden sökülüp atılır, soyulma başlar.

 

Soyulmayı  önleyici asfalt katkı malzemesi (DOP) bitüm ile agrega arasındaki yapışmayı artırarak soyulmayı önleyen kimyasal katkı malzemesidir.

 

 

        DOP KATILMADAN ÖNCE             DOP KULLANILDIKTAN SONRA

 

 

 

Türkiye temsilcisi olduğumuz  katkı malzemeleri yıllardır, başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere, bir çok kamu ve özel sektör kuruluşu tarafından asfalt uygulama çalışmalarında ( hem sıcak karışım, hem de sathi kaplama) kullanılmış ve asfalt ile agrega arasındaki yapışmayı artırarak başarılı sonuçlar alınmıştır. DOP malzemeleri, bitüm miktarının binde ikisi ile binde beşi oranlarında (ağırlıkça) kullanıldığından ve soyulma deney sonuçları uygun olmayan ocakların kullanılmasını mümkün kıldığından, toplam sıcak karışım maliyetini ciddi oranda azaltmaktadır.

 

 

 

 

Sonuç olarak, asfaltta soyulmayı önleyici katkı malzemesinin kullanımının getirdiği yararlar şunlardır.

 

-      Bitüm ve agrega arasında derhal yapışma ve bağ sağlayarak kaplama ömrünü en az iki kat artırması,

-      Suyun etkisi nedeniyle yüzeydeki aşınma tabakasında soyulmayı önlemesi ve buna bağlı olarak yüzeydeki siyah rengin kaybolmasını engellenmesi,

-      Kapilar su veya ıslak granüler alt temel tabakalarının yol açtığı, bitümlü temel tabakalarındaki soyulmayı önlemesi,

-      Soyulmanın yol açtığı taşıma kapasitesi veya mukavemetindeki düşmeyi azaltması,

-      Malzemeler soyulmaya meyilli olsa dahi çok çeşitli agreganın seçilebilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

        DOP KATILMADAN ÖNCE             DOP KULLANILDIKTAN SONRA